W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Park Wodny w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Park Wodny w Ostrołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Park Wodny w Ostrołęce.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk. Kontakt: it@basen.ostroleka.pl, tel. 29 764 24 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Park Wodny w Ostrołęce odpowiada Informatyk, it@basen.ostroleka.pl, tel.29 764 24 37.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Park wodny ul. Wincentego Witosa 3

BUDYNEK KRYTEJ PŁYWALNI

Budynek krytej pływalni wielozadaniowej składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych: parter i piętro i jednej kondygnacji podziemnej: piwnica.

GŁÓWNE WEJŚCIE

Główne wejście do budynku, dojazd i podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się od strony ulicy Celnej od strony północno-zachodniej.

DOJAZD GOSPODARCZY

Dojazd gospodarczy położony jest od ulicy Celnej od strony północnej. Przy podjeździe gospodarczym zlokalizowano placyk manewrowy i 9 stanowisk parkingowych dla pracowników oraz osłonę na odpady komunalne.

PARKING

Parking zlokalizowany jest od frontu budynku, przy wejściu głównym, z wjazdem od strony ulicy Celnej. Na parkingu jest 58 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, w tym dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe 40 miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Witosa. 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Nad wejściem głównym nie ma głośników do systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących. 
W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy Parku Wodnego w Ostrołęce.

PARTER:

 • hol główny z szatnią, portiernią, klatką schodową, kasą, pomieszczeniami zaplecza kasy oraz łazienką personelu,
 • dyżurka,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych, łazienka: damska, ogólna, męska,
 • winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • korytarz wzdłuż zaplecza,
 • zaplecze: szatnie i natryski,
 • pokój i zaplecze sanitarne,
 • sauna sucha koedukacyjna,
 • sauna parowa koedukacyjna,
 • zaplecze szatniowe,
 • pomieszczenie porządkowe,
 • wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową,
 • 7 pokoi biurowych z łazienką damską, męską,
 • pokój matki z dzieckiem.


PIĘTRO:

 • widownia na 510 miejsc siedzących,
 • hol z klatką schodową,
 • klatka schodowa ewakuacyjna,
 • zaplecze sanitarne,
 • winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • pomieszczenie porządkowe,
 • kafeteria z bufetem,
 • klatka schodowa zjeżdżalni,
 • schody prowadzące do bufetu,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenie klubowe,
 • sala konferencyjna,
 • łazienka: męska, damska oraz przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

brak